Các doanh nghiệp đầu tư mới vào Bắc Ninh chủ yếu hoạt động các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã và đang phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao…

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý đã cấp 24 Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 21 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 91,69 triệu USD; cấp đăng ký điều chỉnh cho 35 dự án số vốn điều chỉnh là 38,60 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư dự án FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư là 130,29 triệu USD.

Đáng lưu ý, các doanh nghiệp đầu tư mới vào Bắc Ninh chủ yếu hoạt động các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã và đang phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đảo bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Cùng đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực; chú trọng công nghiệp chế tạo gắn kết doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI. Đặc biệt, tỉnh cũng thường xuyên gặp mặt các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn để thức đảy sản xuất, nâng cao hiệu quả các khu, cụm công nghiệp trong thu hút đầu tư.

Bên cạnh việc coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, tỉnh còn thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp để trực tiếp giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi có thông tin phản ánh đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, Bắc Ninh tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn lớn vào tỉnh.

Mặt khác, tỉnh cũng tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, kiên quyết giảm thời gian giải quyết công việc cho doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung cải cách thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn nhiều vướng mắc như đất đai, xây dựng, lao động, hải quan… nhằm tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển.

Luỹ kế đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.228 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 418, FDI là 810) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 16,75 tỷ USD (trong nước là hơn 38 nghìn tỷ đồng tương đương hơn 1,8 tỷ USD, FDI là hơn 14,8 tỷ USD).

Từ khóa

Tin liên quan

Hotline: 0902 498 355
Hotline
0902 498 355
Hotline
02466 823 666
Hotline: 02466 823 666