TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND Vị trí Tuyển Dụng: Kế toán tổng hợp Số lượng: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Cập nhật chứng từ thu chi, báo nợ, báo có, hóa đơn GTGT phần thuế. – Cân đối công nợ phải thu khách hàng, tiền mặt tại quỹ, các khoản chi phí. – Nắm vững nghiệp vụ kế toán xây dựng bất động sản, kế toán thuế. Có khả năng tổng hợp và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch để thực hiện n [...]

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN CHO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty Cổ phần Bất Động Sản SINGLAND (SINGLAND.,JSC) là đơn vị kinh doanh năng động và có tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển các khu đô thị tại các khu công nghiệp lớn tại Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội. Do mô hình kinh doanh mở rộng, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí Kế toán viên để kiểm soát tốt các công việc và hoạt động trong công ty. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập, kiểm tra và quản l [...]

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE Mô tả công việc: Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động xây dựng Thương hiệu Marketing và marketing hỗ trợ bán hàng đạt hiệu quả các dự án kinh doanh của Công ty. Hoạch định và thực hiện chiến lược Marketing trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Quan hệ báo chí, truyền thông nhằm phát tri [...]

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ VÀ CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:          A. CÔNG VIỆC CHÍNH 1. Công tác lễ tân, tiếp đón khách tại văn phòng. 2. Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá nhân viên, xây dựng & thực hiện các chính sách nhân sự công ty; 3. Phụ trách tất cả các hoạt động Nhân sự – Hành chính của công ty; 4. Xây dự [...]

Tuyển dụng trưởng phòng Sale&Marketing và nhân viên Content

Công ty Cổ phần Bất Động Sản SINGLAND cần tuyển nhân viên các vị trí sau đây: A/ TRƯỞNG PHÒNG KD & MKT * MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Định hướng phát triển dự án: ✔️ Nghiên cứu dự án của công ty và lên ý tưởng định hướng phát triển dự án. ✔️ Nghiên cứu nhu cầu khách hàng về các dòng sản phẩm. ✔️ Đánh giá, phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh ✔️ Tham gia huấn luyện đào tạo định hướng bán [...]

Tuyển dụng Hành chính – Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND TUYỂN DỤNG: HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá nhân viên, xây dựng & thực hiện các chính sách nhân sự công ty; 2. Phụ trách tất cả các hoạt động Nhân sự – Hành chính của công ty; 3. Xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức, qu [...]

Tuyển dụng kỹ sư kinh tế xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND TUYỂN DỤNG: KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình; 2. Lập khối lượng, báo giá thi công các công trình; 3. Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư; 4. Bóc tách khối lượng dự toán 5. Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính [...]

Tuyển dụng nhân viên kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán. – Lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm theo đúng chế độ kế toán. – Quản lý các hoạt động của bộ phận kế toán được phân công. – Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo theo yêu cầu. [...]

Tuyển dụng Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Mô tả công việc: * Công tác hành chính (Văn thư – Lưu trữ): – Tiếp nhận văn bản; Phân loại; Chuyển giao văn bản tài liệu đến các Phòng ban. – Thực hiện các công việc: Soạn thảo Công văn, Thông báo, Quyết định. – Lưu trữ hồ sơ công việc: Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu; Bảo quản và tra cứu hồ sơ ( [...]

Tuyển dụng thư ký ban giám đốc (Tháng 12/2017)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SINGLAND TUYỂN DỤNG: THƯ KÝ BAN GIÁM ĐỐC Mô tả công việc: – Lên kế hoạch làm việc của Ban giám đốc với các phòng ban; – Theo dõi kế hoạch, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc của các bộ phận; – Soạn thảo văn bản, công văn nội bộ; – Công tác thư ký cho các cuộc họp của Ban giám đốc; – Tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, thể thức [...]

Hotline: 0902 498 355
Hotline
0902 498 355
Hotline
02466 823 666
Hotline: 02466 823 666