Bắc Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 428,3 triệu USD, chiếm 17,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 228,1 triệu USD, chiếm 9,3%.

Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút đầu tư FDI 2 tháng đầu năm 2019

Cả nước có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng năm nay, trong đó Bắc Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 428,3 triệu USD, chiếm 17,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 228,1 triệu USD, chiếm 9,3%; Tiền Giang 214,4 triệu USD, chiếm 8,8%; Hải Dương 209,4 triệu USD, chiếm 8,6%;

Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút đầu tư FDI 2 tháng đầu năm 2019

Hải Phòng 171,5 triệu USD, chiếm 7%; Đồng Nai 151,6 triệu USD, chiếm 6,2%; Bà Rịa – Vũng Tàu 133,3 triệu USD, chiếm 5,5%; Hà Nam 128,3 triệu USD, chiếm 5,2%; Tây Ninh 102,5 triệu USD, chiếm 4,2%; thành phố Hồ Chí Minh 96,7 triệu USD, chiếm 4%.

Trong số 38 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 2 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 588,9 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 398 triệu USD, chiếm 16,3%;

Nhật Bản 380,2 triệu USD, chiếm 15,5%; Hàn Quốc 360,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Xin-ga-po 285 triệu USD, chiếm 11,7%; Đài Loan 125,9 triệu USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 107,5 triệu USD, chiếm 4,4%; Xa-moa 85 triệu USD, chiếm 3,5%.

Từ khóa

Tin liên quan

Hotline: 0902 498 355
Hotline
0902 498 355
Hotline
02466 823 666
Hotline: 02466 823 666