CÔNG VIÊN 3 THẾ HỆ – MÔ HÌNH MỚI TRONG KHUÔN VIÊN GIẢI TRÍ

Thiết kế khuôn viên vui chơi là mô hình không thể thiếu trong quy hoạch hạ tầng đô thị. Thế nhưng, tạo một mô hình công viên vui chơi không chỉ tập trung vào đối tượng trẻ nhỏ mà là khuôn viên dành cho tất cả các thế hệ trong gia đình thì lại rất ít bên tập trung xây dựng. Singland với mong muốn tạo ra dịch vụ khu đô thị gắn kết với thiết kế “ công viên 3 thế hệ” tạo môi trường vui chơi, giải trí [...]

Hotline: 0902 498 355
Hotline
0902 498 355
Hotline
02466 823 666
Hotline: 02466 823 666