Theo số liệu của Cục Thống kê Bắc Ninh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh BN (GRDP) năm 2017 đạt 97.881 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, chỉ số SX công nghiệp toàn tỉnh tăng 25,1%, là tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, trong 9 tháng các dự án FDI đã tích cực giải ngân, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy 3 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam – SDV (gói tăng thêm 2,5 tỷ USD) bắt đầu được triển khai, nên vốn đầu tư phát triển tăng cao. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 9 tháng ước đạt 72.472,6 tỷ đồng, tăng 49,1% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn đầu tư của khu vực FDI đạt 53.274,7 tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD đã được giải ngân), tăng  74,6% so cùng kỳ.

Cũng trong 9 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự án vào các khu công nghiệp tập trung là 3,005 tỷ USD, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư.

Hiện nay, trong các khu công nghiệp của Bắc Ninh có 1.164 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (409 dự án trong nước và 755 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt gần 16,3 tỷ USD (cao nhất cả nước).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 17.106 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm 76% đạt 89,4% dự toán, tăng 39,4%; thu từ hải quan đạt 92,3% dự toán năm, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Từ khóa

Tin liên quan

Hotline: 0902 498 355
Hotline
0902 498 355
Hotline
02466 823 666
Hotline: 02466 823 666