Tiến Độ Dự Án Khu Đô Thị Sing Garden Ngày 25/06/2018

Đến ngày 25/06/2018, dự án Khu đô thị Sing Garden đang đẩy nhanh triển khai các hạng mục trong công tác thi công hạ tầng kỹ thuật:

✦ Triển khai thi công bó vỉa tuyến d5 Lô LC1.

✦ Thi công cống thoát nước mưa + thoát nước thải tuyến S3, S4 và d3 trên Lô LC2, LC5A

✦ Đẩy nhanh tốc độ thi công các tuyến đường nội bộ...

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại trên công trường Sing Garden ngày 25/06/2018:

Image removed.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

Image removed.